Świetnym rozwiązaniem, aby się zareklamować jest połączenie jednostronnego kasetonu dibond z kasetonem dwustronnym. Jeśli jest dostępne miejsce na elewacji na kaseton jednostronny, wówczas kaseton dwustronny stanowi uzupełnienie, ponieważ obserwując otoczenie najpierw wychwytywana jest grafika znajdująca się równolegle do ściany. Istotną częścią reklamy jest kaseton dwustronny, ponieważ informacja na nim zawarta wychodzi naprzeciw odbiorcy.

Kaseton dibond jednostronny i dwustronny mogą być montowane jako osobne elementy. Mogą być w różnych kształtach i zawierać inne informacje. Ważne jest jednak, aby grafika reprezentowała jednoznacznie dane miejsce. Często kaseton dibond dwustronny jest powtórzeniem kasetonu jednostronnego, czyli zawiera np. główną nazwę identyfikującą dane miejsce, markę itp.

Poza oddzielną instalacją kasetonu dibond jednostronnego i dwustronnego istnieje możliwość, stałego połączenia tych dwóch kasetonów. Wówczas nie trzeba wykonywać dodatkowych wierceń w elewacji, aby zamontować kaseton dibond dwustronny i stanowi on spójne przedłużenie kasetonu jednostronnego. Pełne zagięcia lica obu kasetonów sprawiają, że powstaje jednolita, przestrzenna bryła. Powstaje efektowna, o wysokich walorach estetycznych reklama.