Kasetony reklamowe dwustronne posiadają specjalny uchwyt pozwalający na przymocowanie kasetonu do elewacji budynku. Proces montażu kasetonu należy przeprowadzać zgodnie z poniższą instrukcją lub instrukcją dostarczoną wraz z produktem.

Kaseton reklamowy dwustronny składa się z dwóch części:

 • Lico - zewnętrzna część kasetonu, na której znajduje się grafika.
 • Stelaż wewnętrzny – wewnętrzna część kasetonu, która składa się z konstrukcji aluminiowej na bazie profilu aluminiowego 100x25mm. Moduły LED są rozmieszone na konstrukcji kasetonu.

Przed przystąpieniem do montażu należy zaopatrzyć się w odpowiedni zestaw narzędzi, w którego skład wchodzą:

 • wiertarka,
 • wkrętarka,
 • rusztowanie lub drabiny,
 • poziomnica,
 • kołki rozporowe dobrane odpowiednio do grubości elewacji budynku.

Montaż kasetonu powinien być wykonywany przez minimum 2 osoby. Podłączeniem elektryki powinna zająć się osoba posiadająca stosowne uprawnienia.
Ściana, na której będzie mocowany kaseton powinna być równa. Ewentualne ubytki w miejscach, w których będą kołki należy uzupełnić.

Montaż

 • Przenieść na elewację budynku otwory montażowe zaznaczone na uchwycie kasetonu (wszystkie otwory powinny być wykorzystane).
 • Wiercimy dziury w miejscach do tego wyznaczonych.
 • Wkładamy kołki rozporowe i przykręcamy uchwyt wraz z kasetonem. Przy śrubach należy stosować podkładki.
 • Podłączamy kable zasilające do sieci elektrycznej.